Mobil
+420 608 327 231
E-mail
tesarstvispacek@seznam.cz

Kde nás najdete?

Jizbice 44

547 01 Náchod

zobrazit na mapě

Tesařské a pokrývačské práce. Rekonstrukce historických objektů.

Těžba dřeva

Provedeme pro Vás těžbu a také přiblížení dřeva na odvozní místo z lesa, dále nabízíme úklid klestu a poté i následné zalesnění po těžbě. Zrealizujeme mýtní úmyslnou těžbu, nebo předmýtní úmyslnou těžbu, nebo nahodilou těžbu. Cena závisí na podmínkách pro těžbu a na vzdálenosti, po kterou je potřeba dříví přiblížit k odvoznímu místu. Můžeme zprostředkovat prodej dřeva. Nabízíme rizikové kácení dřeva a těžbu v extrémních podmínkách. Zajišťujeme pořez kulatiny katrem Zpracováváme stavební řezivo, fošny, latě, prkna a trámy. Samozřejmostí je palivové dřevo.

Předmýtní úmyslná těžba

Provádíme prořezávání v porostech starých do 40 let a probírky v porostech nad 40 let. Toto se provádí, aby bylo dosaženo vyšší kvality produkce dřeva a také lepšího zdraví a zároveň estetické hodnoty lesa. Odstraní se tím v podstatě nevhodně rostoucí stromy, ať už slabé nebo poškozené, tvarově nevyhovující a také takové, které brání v růstu stromům v porostu, které jsou kvalitnější.

Mýtní úmyslná těžba

Mýtní úmyslná těžba je těžba zralých lesních porostů, které už mají dosáhly mýtního věku a je tedy dovoleno je vytěžit. Majitel lesa získá kvalitní dřevo Dochází ke zhodnocení lesního majetku. Dlouhodobá péče o les se odráží na zisku kvalitního dřeva.

Nahodilá těžba

K nahodilé těžbě dochází při napadení stromů škůdci (kůrovec, václavka), při jejich vyvrácení nebo jiném poškození.
Veškeré úmyslné těžby se řídí lesním hospodářským plánem nebo osnovou.